خواندنی ها با برترین ها

خواندنی‌ها با برترین‌ها (۱۵۸)- کانی شیمی -پارس شیمی

– محمودرضا حائری: در این شماره از خواندنی ها با برگزیده ای از غزل های سبک هندی، رمانی از ادبیات اسپانیا، از خودبیگانگی انسان مدرن و… ادامه مطلب...