گروه صنعتی

کانی شیمی

 

" گروه صنعتی کانی شیمی " مرجع تولید و فروش مواد اولیه مورد استفاده کارخانجات و بخش های صنعتی و غیر صنعتی از جمله مواد شیمیایی و مواد معدنی و فراوری شده