گروه صنعتی کانی شیمی

گروه صنعتی

کانی شیمی

 

" گروه صنعتی کانی شیمی " مرجع تولید و فروش مواد اولیه مورد استفاده کارخانجات و بخش های صنعتی و غیر صنعتی از جمله مواد شیمیایی ( سود پرک ) و مواد معدنی و فراوری شده ( آهک و آهک هیدراته و آهک صنعتی و ساختمانی )